POLITYKA FIRMY G&G
Dystrybutora materiałów wykończeniowych

  • Klient to centrum naszej uwagi i tym się kierujemy niezmiennie od 1986 roku.

  • Jako priorytet stawiamy sobie nawiązywanie stałej współpracy z naszymi Klientami opartej na obustronnym zaufaniu.

  • Jesteśmy firmą, która działa nie tylko lokalnie, ale i z konsekwencją staramy się powiększać nasz obszar działalności.

  • Promujemy kreatywność, osobistą odpowiedzialność oraz pracę zespołową naszych pracowników.

  • Stale podnosimy kwalifikacje naszych handlowców, czym wciąż polepszamy jakość obsługi naszych klientów.

  • Stawiamy na logistykę: szybkie i częste dostawy pozwalają naszym odbiorcom zachować ciągłość oferty.

  • Nieustannie rozszerzamy swoją ofertę poprzez powiększanie dostępnego asortymentu.

  • Nasze zyski przeznaczamy także na inwestycje oraz rozwój firmy.

© 2014 G&G. Wszystkie prawa zastrzeżone.